Allmenne vilkår

Informasjon om disse brukervilkårene gjøres tilgjengelig for deg. Ved å besøke nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene som er tilgjengelige her. Det kan derfor være nyttig hvis du leser avtalen nøye og om nødvendig skriver ut og lagrer en kopi. Hvis du ikke aksepterer vilkårene må du straks slutte å bruke nettstedet. Når begrepet "du" benyttes, mener det den besøkende som går inn på nettsiden og med begrepet "vi" menes selskapet som står bak nettstedet: BRILLIANT SHOPPING AS, Havørnbrautene 29, 4049 Hafrsfjord, Norway. Med begrepet nettstedet menes www.yxl.no og dets undersider.

Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre vilkårene for brukerne. Dette for kontinuerlig å kunne forbedre tjenesten og nettstedet som medfører at også brukervilkårene vil kunne bli endret. Endringene gjelder i slike tilfeller fra det øyeblikk de er publisert og du anses å ha akseptert endringene ved å besøke nettstedet.

Beskrivelse av tjenesten

Nettstedet har som mål å tilfredsstille besøkende med resultater hentet fra andre nettsteder, nettbutikker og internettjenester av forskjellige typer. Resultatene består hovedsakelig i produkter som kan kjøpes via internett fra forskjellige nettbutikker. Produkter og tilbud som er listet på vårt nettsted selges altså ikke av oss, men er lenket til andre nettbutikker og tjenester der produktene skal være tilgjengelige for salg. Hvis produktene eller resultatene ikke finnes tilgjengelige for salg, tar vi ikke ansvar for dette. Hensikten med vårt nettsted er å samle inn resultater og la besøkende finner produkter og resultater fra mange forskjellige steder, som for eksempel nettbutikker og internettjenester m.v. Dataene oppdateres i intervaller fra de ulike kildene og vi kan derfor ikke ta ansvar for at opplysningene i resultatene er aktuelle. Vi har ikke salg, videresalg eller lisensiering av listede produkter eller resultater og tar derfor ikke ansvar for de listede produkter og resultater. Du godtar at du kontakter tredjepart direkte, dvs. butikken som selger produktene eller internettjenesten som resultater ved spørsmål om produkter og resultater. Alle tilbakemeldinger som klager, kommentarer og tvister vedrørende produktene og resultatene skal skje direkte til tredjepart som nettstedet lenker videre til.

Personvern ocg Policy

Du må også ta del i våre retningslinjer for personvern og policy hvor det finnes viktig informasjon om personopplysninger og hvordan vi behandler informasjon om deg som besøkende.

Brukere som er barn

Dette nettstedet er ikke egnet for besøkende under 18 år. Ved å besøke nettstedet og dermed akseptere vilkårene garanterer du at du er minst 18 år. Hvis du ikke er over 18 år, har du ingen rett til å besøke nettstedet og må umiddelbart slutte å bruke nettstedet.

Vurderinger

På nettstedet er det vurderinger tilgjengelige om butikkene eller internetttjenestene som leverer produktene og resultatene. Vurderingene kommer stort sett fra tredjepart, men det er også mulig for deg som besøkende å legge inn dine egne vurderinger direkte. Vi tar ikke ansvar for vurderingene som blir publisert, og vi har rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å nekte, flytte eller fjerne materiale som vurderinger fra nettstedet og som er i strid med vilkårene eller som vi anser å være upassende.

Tilgang til nettstedet

Vi tilstreber at nettstedet alltid skal være i sikker drift og uten avbrudd slik at all informasjon er kontinuerlig tilgjengelig. Vi kan imidlertid ikke garantere full tilgang til nettstedet til enhver tid. Ved situasjoner som systemfeil, vedlikehold, reparasjoner og av årsaker som er utenfor vår kontroll, kan tilgangen avbrytes uten forvarsel til besøkende.

Lenker

Det er koblinger til ulike steder på nettstedet hvor vi eller tredjepart lenker til andre nettsteder eller ressurser. Siden vi ikke har kontroll over disse sidene aksepterer du at vi er ansvarlige for innholdet på disse sidene. Du samtykker også i at vi ikke er part i transaksjon eller avtale med tredjepart som du inngår, og du aksepterer å ikke involvere oss i tvist mellom deg og tredjepart..

Opphavsrett og lisenser

Alt innhold på dette nettstedet tilhører BRILLIANT SHOPPING AS og er beskyttet av lov om opphavsrett. Denne informasjonen, inkludert tekst og bilder, må ikke endres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftlig tillatelse fra BRILLIANT SHOPPING AS. Brudd på disse reglene vil bli politianmeldt. Hvis du mener at det har skjedd brudd på dine immaterielle rettigheter til informasjon som du har oppgitt til nettstedet, f.eks. via en vurdering eller annet innhold, bes du vennligst kontakte oss via e-post til info@yxl.no.

Almenn informasjonon

Dette vilkåret, samt andre vilkår som det henvises til her, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss når det gjelder din bruk av nettstedet. Skulle det oppstå en tvist mellom deg og oss om disse vilkårene skal svensk rett anvendes. Hvis disse vilkårene blir ansett aom ugyldige av en kompetent domstol, er begge parter enige om at domstolen skal bestrebe seg på å vurdere den felles partshensikten slik den fremstår etter disse vilkårene.Close

Vi sporer økter med informasjonskapsler

For hva?

Vi bruker informasjonskapsler og lokal lagring for bedre UX, analyser og annonser.

Our privacy policy